loading

Poznaj nasz zespół

Dr n. med. Tomasz Wach

lekarz dentysta

Terminy przyjęć

Wtorek 15:30 – 19:00
Czwartek 15:30 – 19:00

Specjalizacja

W Stomedzie dr n. med. Tomasz Wach zajmuje się u nas leczeniem zachowawczym, protetycznym i chirurgią stomatologiczną

Wykształcenie

Kursy i szkolenia

Publikacje

 • Kozakiewicz M, Wach T.: Zastosowanie polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej w leczeniu zesztywnienia stawu skroniowo żuchwowego. Magazyn Stomatologiczny 2015, 9, 68-74.
 • Wach T, Kozakiewicz M : Porównanie dwóch procedur klinicznych u pacjentów z zanikiem kości w tylnej części żuchwy”. Dental and Medical Problems. Zaakceptowana do druku 06.12.2015
 • Kozakiewicz M., Wach T. et al. Two different techniques of manufacturing TMJ replacements – A technical report– Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2017.06.003
 • Bartosz Bielecki-Kowalski, Tomasz Wach, Marcin Kozakiewicz. Porównanie zaniku brzeżnego kości przy wszczepach zębowych wprowadzanych tradycyjnie techniką kondensacji. Magazyn Stomatologiczny 2/2018 – publikacja na zamówienie redakcji.
 • Marcin Kozakiewicz, Tomasz Wach. New Oral Surgery Materials for Bone Reconstruction—A Comparison of Five Bone Substitute Materials for Dentoalveolar Augmentation. Materials 2020, 13, 2935; https://doi.org/10.3390/ma13132935
 • Marcin Kozakiewicz, Piotr Szymor, Tomasz Wach. Influence of General Mineral Condition on Collagen-Guided Alveolar Crest Augmentation. Materials 2020, 13(16), 3649; https://doi.org/10.3390/ma13163649
 • Wach T., Kozakiewicz M. Fast-Versus Slow-Resorbable Calcium Phosphates Bone Substitute Materials – Texture Analyses after 12 Months of Observation. Materials 2020, 13, 2935; https://doi.org/10.3390/ma13132935
 • Wach T., Kozakiewicz M. Are recent available blended collagen-calcium phosphate better than collagen alone or crystalline calcium phosphate? Radiotextural analysis. A clinical trial. Clin Oral Investig. 2020 Nov 23. https://doi.org/10.1007/s00784
 • Kozakiewicz, M.; Skorupska, M.; Wach, T. What Does Bone Corticalization around Dental Implants Mean in Light of Ten Years of Follow-Up? J. Clin. Med. 2022, 11, 3545. https://doi.org/10.3390/jcm11123545.
 • Wach T., Skorupska M., Trybek G. Are Torque-Induced Bone Texture Alterations Related to Early Marginal Jawbone Loss ? J. Clin. Med. 2022, 11(20), 6158; https://doi.org/10.3390/jcm11206158

Prezentacje

 • Trzecia nagroda Clinical Science III za prezentację pt.:” Comparsion of two clinical procedures in patient affected with bone deficit in posterior mandible” podczas Semmelweis International Conference 2016 Budapeszt 11.02.2016
 • 4-6.11.2016 Wykład na zaproszenie na II Konferencji Ortognatycznej OMFS pt. „ Techniki CAD/CAM w indywidualnych artroplastykach stawu skroniowo-żuchwowego ” ( 15 punktów edukacyjnych ) Sopot 4-6.11.2016
 • Prezentacja pt. „ Zastosowanie systemów CAD/CAM w indywidualnych artroplastykach stawu skroniowo-żuchwowego.” na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 21-22.04.2017 Warszawa.
 • Wykład na zaproszenie pt. „Projektowanie spersonalizowanych endoprotez stawów skroniowo-żuchwowych” w trakcie trwania CEDE 2017 Poznań. 14.09.2017 Poznań
 • Prezentacja pt. „ Zastosowanie techniki CAD/CAM w indywidualnych artroplastykach stawu skroniowo-żuchwowego – samodzielne projektowanie implantów w chirurgii szczękowo-twarzowej „ 12-13.05.2017 Kazimierz Dolny
 • Prezentacja pt. „ Porównanie dwóch procedur klinicznych u pacjentów z zanikiem kości w tylnej części żuchwy „ 12-13.05.2017 Kazimierz Dolny
 • Trzecia nagroda za prezentację referatu „Zastosowanie techniki CAD/CAM w indywidualnych artroplastykach stawu skroniowo-żuchwowego – samodzielne projektowanie implantów w chirurgii szczękowo-twarzowej „ podczas I Kazimierskiego Spotkania Młodych Naukowców 13.05.2017 Kazimierz Dolny
 • Prezentacja pt. „ Porównanie dwóch metod DMLS oraz CNC w wykonawstwie indywidualnych implantów stawu skroniowo żuchwowego „ 10.05.2019 podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i chirurgii szczękowo twarzowej w Lublinie w dniach 09-11.05.2019
 • Prezentacja pt. „ Porównanie dwóch procedur implantacji zębowej u pacjentów z zanikiem kości w tylnej części żuchwy„ 10.05.2019 podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i chirurgii szczękowo twarzowej w Lublinie w dniach 09-11.05.2019
 • Prezentacja pt. „ Digital radiological analysis of composed collagen-calcium-phosphate bone substitute materials „ 27.09.2022 podczas Europejskiego Kongresu Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Madrycie w dniach 26-30.09.2022
 • Współautor doniesienia naukowego na V Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Gdańsku w dniach 6-8.10.2022r organizowany przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej.

Udział w konferencjach oraz szkoleniach

 • Uczestnik w warsztatach praktycznych MicroJump z wykorzystaniem mikroskopu. 18.05.2014
 • Uczestnik w warsztatach z zastosowania oprogramowania DDS Implants- planowanie leczenia protetycznego z wykorzystaniem TC i drukarek 3D organizowanego przez firmę Natrodent. 17.12.2014
 • Uczestnik VI Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii ” DENTAL FASHION II” 10.01.2015).
 • Uczestnik V Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii ” DENTAL FASHION” 16-18.05.2014
 • Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii 13-15.11.2015 „ŁÓDŹ YOU SMILE”
 • Uczestnik w Kongresie OSIS – Top Implant „ Naukowe dowody i biologiczne aspekty w leczeniu implantoprotetycznym” Warszawa 4-5.12.2015 wraz z kursem pt.:” Praktyczne przykłady i protokoły kliniczne dla przygotowania biologicznie aktywnych przeszczepów dla regeneracji tkanek miękkich i twardych. Przygotowanie próbek A-PRF i I-PRF w połączeniu z matrycami dla regeneracji kości i tkanek miękkich”.
 • Uczestnik ( wykładowca ) Międzynarodowej Konferencji „Semmelweis International Student’s Conference 2016” Budapeszt 10-12.02.2016
 • Udział w kursie medycznym pt.:”Współczesne rozwiązania w implantologii i chirurgii przyzębia” Warszawa 29.04.2016
 • Ukończenie kursu pt. „ Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów wykonując medyczne procedury radiologiczne” Warszawa 21.03.2017.
 • Udział ( wykładowca ) w II Konferencji Ortognatycznej OMFS 2016 Sopot 4-6.11.2016
 • Udział w szkoleniu z pracy w lupie medycznej zorganizowane przez firmę VISIOMED
 • Udział ( wykładowca ) w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo – Twarzowej 21-22.04.2017 Warszawa
 • Udział ( wykładowca ) w Konferencji Dla Młodych Naukowców Kazimierz Dolny 12-13.05.2017
 • Udział w kursie medycznym pt. „ Chirurgia przedimplantologiczna”
  Warszawa 13.11.2018
 • Udział ( wykładowca ) w Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy ustnej i chirurgii szczękowo twarzowej Lublin 09-11.05.2019
 • Udział w kursie „Preparacja zębów pod korony i mosty – atraumatyczna dla przyzębia metoda własna” prowadzony przez Dr Krystiana Owczarczaka. Warszawa 25.06.2019
 • Udział w kursie „Gospodarowanie tkankami miękkimi” prowadzony przez lek. dent. Michał Szczutkowski, Bełchatów 24-25.10.2019
 • Ukończenie XXV Curriculum Implantologicznego w DSI ( Dental Skills Institute ) w terminie 30.01.2020 do 03.10.2020 wraz ze zdaniem egzaminów końcowych.
 • Ukończenie kursu „Anatomia dla implantologów”. 30 styczeń 2020
 • Ukończenie kursu „Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego”. Warszawa 31 styczeń 2020
 • Ukończenie kursu „Podstawy implantologii”. Warszawa 20-21 luty 2020.
 • Ukończenie kursu „Planowanie leczenia implantologicznego”. Warszawa 6-7 marzec 2020
 • Ukończenie kursu „Protetyka na implantach”. Warszawa20-21 sierpień 2020
 • Ukończenie kursu „Propedeutyka implantologii – protokoły leczenia , biologia, systemy implantologiczne”. Warszawa 27 sierpień 2020.
 • Ukończenie kursu „Praktyczne aspekty implantacji – zabiegi ”. Warszawa 28-29 sierpień 2020
 • Ukończenie kursu „Augmentacja kości i Sinus Lift – warsztat i zabiegi”. 25-26 wrzesień 2020
 • Ukończenie kursu „Estetyka w implantologii ”. 2 październik 2020.
 • Ukończenie kursu „Rozwiązywanie problemów okluzyjnych w praktyce„ Łódź 14-15.-5.2021
 • Ukończenie cyklu szkoleń z zakresu „ Estetyki i precyzji w implantologii„ 12.02.2021 – 22.05.2021
  a. „Zarządzanie tkankami miękkimi – najważniejsze procedury„ Warszawa 12-13.02.2021
  b. „Implantologia nawigowana z zabiegami na żywo„ Warszawa 16-17.04.2021
  c. „Implantacje natychmiastowe od A do Z – strefa estetyczna i funkcjonalna„ Warszawa 21-22.05.2021
 • Uczestnik oraz wykładowca w trakcie Europejskiego Kongresu Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Madrycie w dniach 26-30.09.2022 w Madrycie – Hiszpania.

Inne

 • Stypendium Rektora na rok akademicki 2015/2016
 • Członek zespołu pracującego przy realizacji projektu Diamentowego Grantu Nr 0117/DIA/2014/43, którego kierownikiem jest ubiegłoroczny laureat, student VI roku wydz. lekarskiego oraz III roku wydz. stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rafał Zieliński.
 • Aktywny Pracownik Wolontaryjny od 02.07.2014 do 01.02.2022 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów 90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113 na Oddziale i w Poradni Chirurgii Szczękowo Twarzowej.
 • Samodzielne zaprojektowanie implantu wyrostka kłykciowego żuchwy dla pacjentki kliniki – system CAD/CAM
 • Członek Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej DGOI od 30.01.2020r.
 • Od roku 2020 wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Klinice Chirurgii Szczękowo Twarzowej.
 • Uzyskanie tytułu dr n. med. za rozprawę doktorską na wydziale lekarskim z chirurgii stomatologicznej pt.: „Cyfrowa analiza radiologiczna kościozastępczych materiałów złożonych kolagenowo-wapniowo-fosforanowych”. Obrona z wyróżnieniem z dnia 11.01.2021r.
 • Uzyskanie Nagrody Rektora I-go stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2020r.
 • Rozpoczęcie specjalizacji z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w szpitalu im. WAM w Łodzi ( 01.02.2022 – )